вираз


вираз
ifade; çıray (обличчя)

Українсько-турецький словник. 2009.

Look at other dictionaries:

 • вираз — у, ч. 1) рідко. Дія за знач. виражати 1) і виразити. 2) Вияв настрою, почуття на обличчі, в очах. 3) Висловлення, фраза. Крилатий вираз …   Український тлумачний словник

 • вираз — [ви/раз] за, м. (ў) з і, мн. зие, з іў …   Орфоепічний словник української мови

 • вираз — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

 • аб ово — Вираз, який свідчить про початок нового циклу підприємницької діяльності, нової справи після невдалої попередньої спроби …   Український тлумачний словник

 • Бог — рідко біг, Бо/га, ч. У релігійних віруваннях – творець, що створив світ і керує ним та вчинками людей. || чого, перен. Найбільший умілець у чомусь, наймогутніший володар чого небудь. •• Бі/йся (побі/йся) Бо/га! вираз, що вживається як… …   Український тлумачний словник

 • глоса — и, ж., лінгв. 1) Незрозуміле слово або вираз. 2) Коментар, пояснення до незрозумілих слів і виразів, що даються на полях або в самому тексті стародавніх і середньовічних рукописів …   Український тлумачний словник

 • номінальний — а, е. 1) фін. Який виражається грошовою вартістю. •• Номіна/льна величина/ а) розрахункова, документально зафіксована, позначена величина, відносно якої здійснюється порівняння реальних величин, що відхиляються від неї; б) економічна величина,… …   Український тлумачний словник

 • розкладати — а/ю, а/єш, недок., розкла/сти і рідше розікла/сти, аду/, аде/ш, док., перех. 1) Класти, розставляти, розміщати окремо одне від одного, у різних місцях (усе чи багато чого небудь). || Класти на якій небудь поверхні знаряддя праці, їжу, білизну… …   Український тлумачний словник

 • Граматичні зауваги — Помилковий слововжиток // Рекомендований слововжиток // Примітка честь Богу // честь Богові // Використовуючи у Д. в. закінчення ові ( еві), можна чіткіше розмежувати функції відмінків Р. в. і Д. в. (Ант., 29; КС, 160) Логосу // Логоса (друга… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

 • 25.040.40 — Вимірювання та керування технологічними процесами ГОСТ 4.301 85 СПКП. Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатных средств контроля и регулирования. Номенклатура показателей ГОСТ 12.2.064 81 ССБТ. Органы управления… …   Покажчик національних стандартів

 • ГАЙОМАРТ — [пехл. gayo mart ; авест. gaya martan жизнь человеческая, жизнь смертная], в зороастр. мифологии первый человек, первый смертный, родоначальник человечества; на фарси его называют Каюмарс, в манихействе Гехмурд. Образ Г. восходит к эпохе индо… …   Православная энциклопедия